Ara
  • Kira360

Tahliye davalarında vekalet ücreti ile yargılama harç ve giderleri kime ait olacaktır?

Güncelleme tarihi: 25 Kas 2019


Vekil vasıtasıyla temsil edilen taraf davayı kazandığı takdirde, davada haksız olan karşı taraf vekalet ücretini ödeyecektir. Vekalet ücreti bir yargılama gideridir. Davada haksız çıkan taraftan alınıp haklı olan tarafa verilmesine hükmedilecektir.


Vekalet ücreti, avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Bu tarifeye göre tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı üzerinden vekalet ücreti takdiri gerekir. Bu vekalet ücreti bir yargılama gideri olduğundan, vekil ile müvekkil arasında yapılan ücret sözleşmesi dikkate alınmaz.


Yargılama harçları ise mahkemeler tarafından verilen hizmet karşılığı olarak alınan paradır. Bir davada alınacak harçların neler olduğu harçlar kanununda gösterilmiştir. Harçlar kural olarak başvurma harcı ile karar ve ilam harcı olarak karşımıza çıkar. Başvurma harcı maktudur. Karar ve ilam harcı davanın konusuna göre maktu veya nisbi olabilir. Yargılama harç ve giderleri kural olarak, davada haksız çıkan tarafa yüklenir.

29 görüntüleme