Ara
  • Kira360

Kirasını ödemeyen kiracının çıkarılma prosedürü nedir?

Güncelleme tarihi: 25 Kas 2019

Kiracının kirayı ödememesi durumunda ev sahibi noterden yazılı ihtarname çekmelidir. Bir takvim yılı içerisinde geçerli ve haklı nedenle 2 kere ihtarname çekilmiş olmalıdır. Bundan sonra tahliye davası açılabilecektir. İhtarname haklı bir nedene dayanmalıdır. Örneğin kira ödeme günü her ayın on beşi olarak kararlaştırılmış ancak ev sahibi ayın üçünde ihtarname çektiyse bu durumda haklı bir ihtarnameden bahsedilemeyecektir. İhtarnameler yazılı olmalıdır. İhtarnamede kirası ödenmeyen aylar açıkça belirtilmiş olmalıdır. İki geçerli ihtarname aynı takvim yılı içerisinde çekilmiş olmalıdır. Tahliye davası kira sözleşmesinin bitmesinden itibaren 1 ay içerisinde açılmış olmalıdır.

88 görüntüleme