Ara
  • Kira360

Kiracıyı hangi koşullarda çıkarabiliriz?

Güncelleme tarihi: 25 Kas 2019

Kiracının kira bedelini düzenli olarak ödememesi bu durumlardan biridir.


Bu durumda ev sahibinin 1 yıl içerisinde 2 kere geçerli olan ihtarnameler çekmiş olması gerekir. İhtarnameler den sonra tahliye davası açılabilir. Tahliye davasının haklı olması için ihtarnamelerin haklı olup olmadığı araştırılacaktır.


İhtarnamelerin geçerli olması ve tahliye davasının açılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır :


  • İhtarnameler yazılı olmalıdır,

  • Kirası ödenmeyen ayların hangileri olduğu ihtarnamede açıkça belirtilmiş olmalıdır,

  • Gönderilen iki ihtarname aynı yıl içinde olmalıdır, ihtarnamede belirtilen kiraların vadesinin gelmiş olması gereklidir,


Tahliye davasının kira sözleşmesinin bitimini takip eden 1 aylık süre içinde açılması gerekir.


Kiraya verenin mesken ya da işyeri ihtiyacı olabilir.


Taşınmazın sahibi olan kişinin kendisinin, eşinin veya çocuklarının mesken veya işyeri ihtiyacı olması durumunda taşınmazın sahibi kira sözleşmesinin bitiminden sonraki 1 ay içinde kiracıyı haberdar ederek tahliye davası açabilir. Ancak kiralama tarihi üzerinden 6 ay geçmedikçe bu davayı açamaz, açarsa reddedilir.


Kiralayan kiralananı yeniden inşa edecek veya esaslı bir onarıma sokacaksa bu nedenle tahliye davası açabilir. Kiralananın yeniden inşaa edilmesi veya esaslı bir onarımdan geçirilmesi gerekiyorsa ve bu inşaat esnasında içinde oturmanın mümkün olmadığı kanıtlanırsa, mülk sahibi tahliye talebinde bulunabilir. Tahliye davası için mahkemeye başvurma süresi ise, kira sözleşmesi sona erdikten sonraki 1 ay olarak belirlenmiştir. Yeniden inşaa ya da onarım bittikten sonra taşınmaz kiraya verilecekse, eski kiracının önceliği olacaktır. Kıracı öncelik hakkını, ev sahibi bu durumu bildirdikten sonra 1 ay içinde kullanmalıdır.


Gayrimenkulün bir başkasına satılması durumunda da gayrimenkulü alan kişi taşınmazı kendisi, ailesi veya çocukları için mesken ya da işyeri olarak kullanmak isteyebilir. Bu durumda taşınmaza sahip olunan tarihten itibaren 1 ay içinde kiracıya ihtarname çekilmesi gerekecektir. İhtarname tarihinden itibaren 6 ay geçtikten sonra bu 6 ayın bittiği tarih itibariyle 1 ay içinde tahliye davası açması gerekmektedir.

4 görüntüleme