Ara
  • Kira360

Kiracıdan hangi ölçüde yenilik ve değişikliklere katlanması beklenir?

Güncelleme tarihi: 25 Kas 2019

Kira ilişkisinde kiralayanın borcu söz konusu taşınmazı kullanıma hazır halde bulundurmaktır. Dolayısıyla kiraya verenin yapacağı yenilik ve değişikliğin bu taşınmazın kullanılmasını kısıtlar nitelikte olmaması gerekecektir.


Ancak yapılacak çalışmanın ne derecede kiracının katlanması beklenemeyecek bir çalışma olduğunu önceden belirlemek mümkün değildir. Bunun için bir ölçüt verilemez. Hakim bu konuda karar verirken uyuşmazlığı çeşitli yönleriyle ele alarak, takdir yetkisini kullanmalıdır.

0 görüntüleme