Ara
  • Kira360

Kira sözleşmesinin unsurları nelerdir?

Kira sözleşmesinin üç unsuru vardır:

  • Kiralanan

  • Kiralananın kullanımı ve kullanım karşısında ödenecek kira bedeli.

  • Tarafların anlaşması

Kira sözleşmesinin konusu çok çeşitli olabilir. Taşınır mal, taşınmaz mal, ürün sağlayan bir şey veya bir hak da bu sözleşmenin konusunu oluşturabilir. Biz sadece taşınmaz mal kiraları kısmıyla ilgileniyoruz.


Taşınmaz kirası sözleşmesine konu olan şey bir konut,arsa,işyeri ya da tarımsal bir arazi olabilir.


Günlük hayatta en sık karşılaşılan taşınmaz kirası türü konut ve çatılı iş yeri kirası sözleşmeleridir.


Kira sözleşmesini fiil ehliyetine sahip olaran herkes yapabilir. Sınırlı ehliyersizler ( ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar ) yasal temsilcilerinin ( veli veya vasi ) izni ile kira sözleşmesi yapabilirler ya da onlar adına yasal temsilcileri yapabilir. Ancak vasinin yapılabileceği işlemlerde süre bakımından bir takım kısıtlamalar vardır.


Kiralanan üzerinde paylı mülkiyet söz konusuysa, malikler kiralananı birlikte kiraya verebilirler. Bu durumda bölünmeyen bir borç olduğu için maliklerin hepsi bu borç ile sorumlu olacaktır.


Paylı mülkiyette olan bir taşınmazı kiraya vermek için paydaşların çoğunluğunun sağlanmış olması gerekir. Bir veya birkaç paydaş tarafından bir kira sözleşmesi yapılmışsa yetkisiz temsile ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bu durumda diğer paydaşlar sözleşmeye onay verirse sözleşme geçerli olacak, onay vermemeleri halinde sözleşme geçersiz olur ve diğer paydaşları bağlamaz.


Fiil ehliyetine sahip herkes kiracı sıfatyla kira sözleşmesi yapabilir. Sınırlı ehliyetsizler yasal temsilcilerinin izni ile kira sözleşmesi yapabilirler ya da onlar adına yasal temsilcileri yapabilir.

40 görüntüleme