Ara
  • Kira360

Kira sözleşmesinin süresi ne kadardır?

Güncelleme tarihi: 25 Kas 2019

Kira sözleşmesinin süresini taraflar serbestçe kararlaştırabilirler. Kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılabileceği gibi belirsiz bir süre için de yapılabilir.


Kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılmışsa buna "belirli süreli kira sözleşmesi" denir. Kira sözleşmesi belirli bir süre sınırlamasıyla yapılmamışsa bu tip sözleşmeye "belirsiz süreli kira sözleşmesi" denir.


Sözleşme için belirlenen sürenin geçmesinden sonra tarafların, aralarında açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisine devam etmeleri durumunda kira sözleşmesi belirsiz süreli hale gelir.


Dikkat edilmesi gereken nokta Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 347 de konut ve çatılı iş yeri kiraları hakkında bazı istisnai hükümler getirilmiştir. Buna göre konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılacaktır. Bu hükümle bu tip kira sözleşmeleri belirli süreli kira tanımından ayrılmıştır. Burada amaç kiracıyı korumaktır. Bu amaçla sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi öngörülmeyip kiracının bildirimi aranmıştır. Kiracı bu bildirimi yaparken yine yazılı olması geçerlilik şartıdır. Bu hükmün uygulanabilmesi için kira sözleşmesinin bitiş tarihinin sözleşme yapılırken kararlaştırılmış olması gerekir. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında sözleşmenin süresiz olması halinde kiracı TBK m. 329 daki bildirim sürelerine uyarak her zaman, kiraya veren ise kira başlangıcından itibaren 10 yıl geçtikten sonra yine bu maddede belirtilen sürelere uyarak bildirim yoluyla sözleşmeyi sona erdirebilecektir.


Sözleşmede her hangi bir süre belirtilmemiş ancak yıllık kira miktarı belirtilmiş ise, bu takdirde kira sözleşmesi yıllık olarak kabul edilir.

6 görüntüleme