Ara
  • Kira360

Kira sözleşmesinin hukuki niteliği nedir?

Kira sözleşmesi kullandırma amacı güden bir sözleşmedir. Hukuki niteliği itibariyle tam iki tarafa borç yükleyen rızai bir sözleşmedir. Kiraya veren bir şeyin kullanılmasını kiracıya sağlarken, kiracı da bunun karşılığında kira bedelini ödeme borcunu üstlenir. Aynı zamanda kira sözleşmesi rızai bir sözleşmedir. Kiraya veren ile kiracının iradeleri birbirine uygun ve karşılıklı olmalıdır ki kira sözleşmesi kurulabilsin. Sözleşmenin kurulabilmesi için kiralananın kiracıya teslim edilmesi şart değildir. Sözleşmenin kurulması anı itibariyle kiracı ve kiraya verenin karşılıklı yükümlülükleri doğmuş olur. Kira sözleşmesi sürekli borç doğuran bir sözleşmedir. Çünkü kiraya veren kiralananı sözleşme süresi boyunca sözleşmeye uygun olarak kullanıma el verişli halde bulundurma borcu altına girer.


2 görüntüleme