Ara
  • Kira360

Kira sözleşmesini hangi taraf ispat etmelidir?

Güncelleme tarihi: 25 Kas 2019


Kira sözleşmesinin geçerliliği bir şekle bağlı değildir. Dolayısıyla sözlü dahi yapılabilir. Ancak ispat kolaylığı sağlaması açısından, en azından adi yazılı şekilde yapılması tercih edilmelidir.


Kira sözleşmesi sözlü olarak yapılmışsa, ihtilaf halinde sözleşmeye dayanan davacının kira sözleşmesini ispat etmesi gerekir. Davacı iddiasını ispat etmek için tanık dinletebilir, yemin teklif edebilir.


Kira sözleşmesinden doğan bir alacağın ispatı bakımından ise yıllık kira bedelinin miktarı belirleyici rol oynar. Değeri 2.500 TL üzerinde olan alacakların ispatı yazılı delille mümkündür. Eğer yıllık kira bedeli bu miktarın altında ise tanıkla ispat mümkün olur. Ancak karşı taraf rıza gösterirse yıllık kira bedeli 2.500 TL üstünde dahi olsa tanıkla ispat gerçekleştirilebilir.

2 görüntüleme