Ara
  • Kira360

Kira sözleşmesinden doğan vergi borcu..

Güncelleme tarihi: 25 Kas 2019


Konut kiralarında, mal sahibi her yıl Mart ayında kira gelir beyannamesi verir ve elde ettiği kira geliri üzerinden kira gelir vergisi öder. Her yıl bir vergi muafiyeti miktarı belirlenir. Bu vergi muafiyeti miktarı üzerinde kira geliri olan mal sahipleri kira gelir vergisi ödemek zorundadır.


İş yeri kiralarında ise, kiracı yapmış olduğu kira sözleşmesi üzerinden vergi dairesine her ay veya üç ayda bir muhtasar beyanname ile bildirmiş olduğu stopaj vergisini ödeyecektir. Kira sözleşmesinin kiracı tarafından vergi dairesine sunulacak olması nedeniyle kira sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır. İş yeri kiralarında ödenen stopaj vergisi sorumlu sıfatıyla iş yeri sahibi adına kiracı tarafından düzenlenen muhtasar beyanname ile vergi dairesine ödenir.


İş yeri sahipleri iş yerinden elde ettikleri kira gelirlerini bir sonraki yılın Mart ayının yirmi beşi akşamına kadar vergi dairesine beyanda bulunurlar. Çıkan vergi miktarından adına kesilen stopaj tutarı düşülür.

1 görüntüleme