Ara
  • Kira360

Kira sözleşmemin bitiminden önce evden çıktım ne yapabilirim?

Güncelleme tarihi: 25 Kas 2019


Türk Borçlar Kanununa göre kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam edecektir. Kiracının bu sürenin bitmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması halinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.


Yani kanunlarımız gereği kiracı, kira sözleşmesinin bitmesinden önce taşınmazı teslim ederse bir süre daha sözleşmeden doğan borçlarından sorumlu olacaktır. Bu süre kiraya verenin benzer koşullarda bir kiracı bulmasına yetecek makul bir süredir.


Kiracının sözleşmede belirlenen tarihten önceki bir tarihte çıkması halinde kiraya veren erken tahliye nedeniyle kira alacağı kaybı davası açabilir.

5 görüntüleme