Ara
  • Kira360

Kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde bir cezai şart belirlenebilir mi?


Kira bedelinin zamanında ödenmemesi durumunda bir cezai şart belirlenemez. Türk Borçlar Kanunu’nda bu durum açıkça belirtilmiştir. Kira bedelinin zamanında ödenmemesi durumunda cezai şart ödeneceği veya sonraki kira bedellerinini muaccel olacağına dair yapılan anlaşmalar geçersizdir. Bu konut ve çatılı işyerleri bakımından kiracıyı koruyan bir düzenlemedir. Kiracıya kira ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyecektir. Kira sözleşmesine bu tip bir cezai şart konulması halinde kira sözleşmesinin tamamı değil yalnız o madde geçersiz olacaktır.


Ancak TBK’nın 346. Maddesinde düzenlenen bu hüküm 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 53. Maddesi gereğince, kiracının Türk Ticaret Kanunu’nda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişişleri olduğu işyeri kiralarında 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmayacaktır.

1 görüntüleme