Ara
  • Kira360

Kira bedelinin ne zaman ödeneceği konusunda sözleşmede bir hüküm yok. Nasıl belirleyeceğiz?

Güncelleme tarihi: 25 Kas 2019

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedelinin ne zaman ödeneceği sözleşmede kararlaştırılmamışsa bu durumda Türk Borçlar Kanunu'nda (TBK) belirtilen genel kural uygulanacaktır.


Türk Borçlar Kanunu kira sözleşmesinde kira bedelini ödeme zamanı hakkında bir hüküm bulunamaması halinde veya bu konuda bir yerel adet olmaması halinde kira bedelinin ne zaman ödenmesi gerektiğini iki olasılığa göre değerlendirmiştir.


Kira bedelinin ne zaman ödeneceği sözleşmede belirlenmemiş ise, kira bedelinin her ayın sonunda ödenmesi zorunludur demiştir.


İkinci olarak kira bedelinin ifa zamanının kararlaştırılmamış olması halinde, bedelin en geç kira süresinin bitiminde ödenmiş olması gerekir. Bu durumla daha çok mevsimlik ve kısa süreli kiralamalarda karşılaşılmaktadır. Kiracı muacccel olan kira borcunu ödemezse kiraya veren, kiracıya bir bildirimde bulunarak süre verir ve bu sürenin sonunda kira bedeli hala öndenmemişse sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Konut ve çatılı iş yerlerinde kiracıya verilebilecek süre en az 30 gündür. Bu süre bildirimin yapıldığı günden sonraki gün başlar.

1 görüntüleme