Ara
  • Kira360

Ev sahibi evde değişiklik yapmak istiyor. Bunu engelleyebilir miyim?

Güncelleme tarihi: 25 Kas 2019


Kiraya veren, kiracının rızasına ihtiyaç duymaksızın kiralananda yenilik ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak kiraya verenin bu hakkını kullanabilmesi için bazı şartlar vardır.


Kiraya verenin yenilik ve değişiklik yapabilmesi için; sözleşmenin feshedilmemiş olması, yenilik ve değişikliğin kiracıdan katlanması beklenebilir düzeyde olması ve kiracıya önceden bildirilmiş olması gerekir. Ancak TBK m.320 hükmü nisbi emredici bir hüküm olduğundan taraflar kiracının aleyhine olmamak kaydıyla yenilik ve değişiklik yapma konusunda başka şartlar koyabilir ya da bunu vadeye bağlıyabilirler. Kira sözleşmesi ile kiraya verenin yenilik ve değişiklik yapma hakkı da sınırlandırılabilir. Örneğin yenilik ve değişiklik işlemleri 2 günü geçemez veya bu işlemler sadece banyo ve mutfakta yapılabilir denilebilir.

0 görüntüleme