Nedir?

Kira360 Nedir?

Kira360 uzmanlığın önem kazandığı bir dünyada kiracı-kiraya veren ilişkilerinde uzman yaklaşımı ile faaliyet gösteren hukuk ve muhasebe hizmetlerinin birleştiği yenilikçi kira takip yaklaşımıdır.  

Kiraya verenler, kira yönetimine ilişkin içerikleri ve yenilikçi yaklaşımları burada bulurlar. İsterlerse kendi sohbet gruplarını oluşturarak sorunlarını paylaşabilirler.

Kira360 Ne İçin Var?

Kiracı360, kira geliri olan kiraya verenleri kiracıyla uğraşma külfetinden kurtarmak ve ihtiyaçlara yönelik profesyonel hizmet sunmak için var.

Kiracısı ile sorun yaşadığı için gayrimenkulünü satmak isteyenlerin fikrini değiştirmek için var. 

Müşterilerine en hızlı hizmeti en uygun ücrete sunmak için var.

Kira360 Ne İstiyor?

Kiraya verenin kiracısını düşünmek yerine profesyonel işine odaklanmasını sağlamak, ek zaman ve enerji üretmesine yardımcı olabilmek için var. 

Biliyoruz ki verdiğimiz hizmet ile kiraya verenlerin riskini azaltacak, maliyetlerini düşüreceğiz.

İnanıyoruz ki sorunlara uzman bakış açısı ile bakmak fark yaratacak.

 

Neler Yapıyoruz?

Takip 

Kiraların düzenli olarak yatırılması sürecinde takip hizmeti verilmesi, gecikme durumunda gecikme cezasının tahakkuk ettirilmesi,

Ödenmeyen kiralar için SMS gönderilmesi, e-mail atılması ve call center araması yapılması,

Danışmanlık 

Gayrimenkul danışmanı atanması ve özel hat oluşturulması,

Kiracı adayının finansal kredibilitesinin çıkarılması,

Kira sözleşmesinin hazırlanması ve müzakeresi, 

Han yönetim danışmanlığı hizmetinin verilmesi,

Gayrimenkul sermaye iradı kayıtlarının tutulması sürecinde muhasebe hizmeti verilmesi,

Hukuk

Kira bedeli uyarlamasının mahkeme vasıtasıyla istenmesi,

Ödenmeyen kiralar için ihtarname gönderilmesi,

Ödenmeyen kiralar için icra takibi başlatılması ve kirasını ödememekte ısrar eden kiracının adli yoldan tahliyesi, 

Kiracının yaptığı yenilik ve değişiklikler ve bundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü,

Kiracının kira sözleşmesinin bitiminden önce kiralananı tahliye etmek istemesi durumunda boşta geçen sürenin kiracıdan istenilmesi,

Kiracının kiralayana zarar vermesi sebebiyle tahliye edilmesi ve zararın tazmini yoluna gidilmesi,