Hizmetlerimiz

Toplu Yapı Kira Yönetimi

 

Han Yönetimi

İstanbul'un başta Fatih, Beyoğlu, Kadıköy gibi ilçeleri olmak üzere çeşitli bölgelerinde bulunan hanlarda Han Yönetim Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Han Yönetim Danışmanlığı kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetler aşağıda olduğu gibidir:

  • Handa yer alan her bir bağımsız bölüme ait mimari projenin ve mevcut durumun kiraya verenle birlikte değerlendirilmesi suretiyle vaziyet planlarının çıkartılması,

  • Hanın konumu ve bağımsız bölümlerin dağılımları göz önünde bulundurularak her bir bağımsız bölüme düşen kira getirisinin hesaplamaya tabi tutulması,

  • Ortak giderlerin tekrar hesaplamaya tabi tutularak bağımsız bölümlere konumuna ve büyüklüğüne göre dağıtılması,

  • Han bünyesinde verilebilecek hizmetlerin belirlenmesi, hizmeti verebilecek şirketlerden teklif toplanması ve sözleşmelerin yapılması.

AVM Yönetimi

İstanbul Bölgesinde bulunan AVM'lerde AVM Yönetim Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. AVM Yönetim Danışmanlığı kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetler aşağıda olduğu gibidir:

  • AVM'de yer alan her bir bağımsız bölüme ait mimari projenin ve mevcut durumun kiraya verenle birlikte değerlendirilmesi suretiyle vaziyet planlarının çıkartılması,

  • AVM'nin konumu ve bağımsız bölümlerin dağılımları göz önünde bulundurularak her bir bağımsız bölüme düşen kira getirisinin hesaplamaya tabi tutulması,

  • Ortak giderlerin tekrar hesaplamaya tabi tutularak bağımsız bölümlere konumuna ve büyüklüğüne göre dağıtılması,

  • AVM bünyesinde verilebilecek hizmetlerin belirlenmesi, hizmeti verebilecek şirketlerden teklif toplanması ve sözleşmelerin yapılması.

Kurumsal Kira Yönetimi

 

Emlak Ofisi Kira Yönetimi

Kiraya verenlerin gayrimenkul yönetimini kiraya veren adına takip ediyoruz. Bu kapsamda emlak ofisleri ile yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Verdiğimiz gayrimenkul yönetimi danışmanlığı hizmeti ile emlak ofislerinin işlerini kolaylaştırıyoruz. 

Emlak Ofisleri ile birlikte çalışarak gayrimenkul sahibi kiraya verenlere gayrimenkul yönetimi kapsamında hizmet veriyoruz emlak ofislerinin verdikleri hizmetleri tamamlıyoruz.

Yatırım Şirketleri Kira Yönetimi

Yatırım amacı ile elinde gayrimenkul bulunduran şirketlere kurumsal çözümler sunuyoruz. Bir yandan yatırım değerlenirken öbür yandan düzenli kira akışı oluşmasını temin ediyoruz. Bu şekilde yatırımcı şirketler için zaman oluşturuyor risklerini ve maliyetlerini yönetiyoruz. Yatırım ortamının oluşmasında ve sürdürülebilirliğinde en önemli hususlardan biri olan öngörülebilirliği arttırıyoruz. 

Bireysel Kira Yönetimi

 

Türkiye'de Yerleşik Kişi Kira Yönetimi

Kiraya verenlere Kira yönetimi kapsamında hizmet veriyoruz .

Kiraya verenlerin gayrimenkul yönetimini kiraya veren adına takip etmekteyiz. Verdiğimiz Kira yönetimi danışmanlığı hizmeti ile Bireylerin işlerini kolaylaştırıyor, profesyonel işlerine odaklanmaları için zaman üretiyoruz.  

Yerleşim Adresi Bulunmayan Yabancı Kira Yönetimi

Bireysel olarak Türkiye'de gayrimenkul yatırımı bulunan ancak Türkiye'de yerleşik olmayan müşterilerimizin kira gelirlerinin düzenli akışını takip ediyor, kiracı kaynaklı mağduriyet yaşamalarının önüne geçiyoruz. Yatırım zamanla değerlenirken kira gelirleri nakit akışının koruma altına alınmasını sağlıyoruz. Bir yandan gayrimenkulleri değerlenirken bir yandan da düzenli kira akışının oluşmasını temin ediyoruz. Bu şekilde risklerini ve maliyetlerini yönetiyoruz. Yatırım ortamının oluşmasında ve sürdürülebilirliğinde en önemli hususlardan biri olan öngörülebilirliği arttırıyoruz. 

Kira Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi

Alternatif çözüm yöntemlerinden biri olan Arabuluculuk, minumum masraf ile en kısa zamanda çözüme ulaşılması sebebiyle Gayrimenkul sahibi kiralayanlar tarafından tercih edilen bir kurum olmaya başlamıştır. Kira360 olarak İhtisas Arabulucuğu Merkezini müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Arabulucuğa konu olabilecek kira bedelinin ödenmemesi, kira bedeli tespiti ve kiralananın tahliyesi gibi kiracı ile kiralayan arasında arabuluculuğa konu olabilecek tüm uyuşmazlıklarda uzman arabulucu avukat kadromuzla arabuluculuk hizmeti veriyoruz.